Ekonomija

Vijesti iz ekonomije

ROK ZA UPLATU PRVE RATE ZA GODIŠNJI POREZ NA NEPOKRETNOST 30. JUN

ROK ZA UPLATU PRVE RATE ZA GODIŠNJI POREZ NA NEPOKRETNOST 30. JUN

20.04.2023 / 18:59

Rok za uplatu prve rate za godišnji porez na nepokretnost je 30. jun, saopšteno je iz Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada.

Godišnji porez na nepokretnosti se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra ove godine.

Uprava je donijela rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za ovu godinu, koja će u najkraćem roku biti dostavljena Pošti, koja će ih narednih dana uručiti poreskim obveznicima.

Iz Uprave su pozvali poreske obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze, kako bi izbjegli postupke prinudne naplate, plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškove postupka.

Poreski obveznici preko eTAX portala mogu ostvariti uvid u rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti.

Pristup portalu imaju svi obveznici koji su upisani u bazu podataka, a obavlja se preko portala www.laris.me.

Dolaskom na portal, u dobijenu formu unosi se jedinstveni matični broj za građane ili PIB za preduzeća i odabira opština u kojoj se nalazi nepokretnost, nakon čega se može izvršiti uvid u sva donijeta rješenja o porezu na nepokretnosti poreskog obveznika.


Izvor: Mina business

Podijelite na: