Ekonomija

Vijesti iz ekonomije

VLADA ĆE FORMIRATI RADNU GRUPU KOJA ĆE PREISPITATI REALIZACIJU UGOVORA O PRODAJI AKCIJA HTP BOKA

VLADA ĆE FORMIRATI RADNU GRUPU KOJA ĆE PREISPITATI REALIZACIJU UGOVORA O PRODAJI AKCIJA HTP BOKA

20.04.2023 / 18:31

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj četvrtoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, razmatrao dalje aktivnosti u vezi statusa Ugovora o prodaji akcija društva HTP “Boka” AD – Herceg Novi.

U diskusiji je naglašeno da je, kao rezultat loše privatizacije i neodgovornog odnosa nadležnih institucija u višegodišnjem periodu, došlo do blokiranja vrijedne imovine na atraktivnim lokacijama, sa višestrukim štetnim posljedicama za razvoj turističke ponude, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Savjet je ocijenio da će jedan od prioriteta u narednom biti da se pronađe rješenje za izlazak iz ove "neprihvatljive situacije" i preduzmu efikasni pravni koraci kako bi se ova vrijedna imovina povratila u državno vlasništvo.

“U tom cilju, odlučeno je da se formira radna grupa sa zadatkom da, u saradnji sa eksternim konsultatom, preispita realizaciju Ugovora o prodaji akcija ovog društva i da Vladi predloži rješenje za izlazak iz postojeće situacije”, saopšteno je iz Vlade.

Na sjednici su usvojeni i predlozi mišljenja Komisije za davanje mišljenja u vezi sa primjenom čl. 419 i 420 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, na zahtjev Cedis d.o.o – Podgorica i Ganija Ficića iz Ulcinja, te razmatrana i druga pitanja iz djelokruga Savjeta.

 

Izvor: Dnevno

Foto: gov.me

Podijelite na: